Contacte:

Vă rugăm să îi contactaţi pe consilierii juridici ai lui Ilan Şor, Legalarte, pentru mai multe informaţii la:

CABINETUL AVOCATULUI ULANOV DENIS

MD-2001, RM, mun.Chişinău, str. Ciuflea 32, of. 1

tel, fax: +373 (22) 27-86-83

e-mail:

site: www.legalarte.md

 

Vă rugăm să expediaţi toate interpelările media către:
pentru solicitările mass-media din Moldova, vă rugăm să contactaţi: